Omtale af ekstremisme i danske medier i årene 2003-2013: en kvantitativ analyse

Opsummering:

Grundet diskussioner i den offentlige debat om hvorvidt journalister er røde eller ej, og om dette påvirker deres arbejder, og i hvilken grad, så blev det klart at der var brug for en kvantitativ analyse af emnet.  Da det blev påstået at medierne oftere omtaler højrefløjsekstremisme og nedtoner venstrefløjsekstremisme, så var det en god mulighed for at undersøge emnet. En undersøgelse af mediernes omtale af hhv. højre-, venstrefløjs, og muslimsk ekstremisme vha. Infomedia viste at højrefløjsekstremisme meget oftere blev omtalt end venstrefløjsekstremisme eller muslimsk ekstremisme. Resultatet blev diskuteret som muligt tegn på at journalisternes politiske overbevisninger har en effekt på hvad de skriver og om hvad de skriver.

Undersøgelsen er her.

Datafilen ligger offentligt på Google Drive.

Undersøgelsen af omtalt af Den Korte Avis.

 

Kommentarer + spørgsmål.

Kommentar på Uriasposten.

Jeg har også læst det lille studie, og hans dataindsmaling har visse problemer, vil jeg mene. Præcis hvad det betyder for konklusionen er jeg i tvivl.

Kort fortalt har han gjort det, at han har fundet en række ord, der repræsenterer tre grupper, fx “højreekstrem, højreradikal osv.” og lavet en række infomediasøgninger på disse, noteret antallet af hits og summeret disse op. Det giver to problemer:
1) Samme omtale af en begivenhed kan optræde flere gange, hvis fx både ordet højreekstrem og ordet højreradikal optræder i samme artikel.
2) Omtale af begivenheder kan fuldstændigt glippes, hvis man ikke har fået valgt de rigtige ord.

Her vil jeg særligt pege på, at et begreb som ordet “autonome” ikke er anvendt under søgetermerne. Det er muligvis knap så brugt længere, men det har i hvert fald været en ganske almindelig omtaleform af venstreekstreme i forbindelse med overfald og optøjer. Jeg sidder pt. ikke med en gratis infomediaadgang, så jeg tør ikke foretage søgning, men mit bud ville være, at man fandt ganske betragtelige mængder venstreekstrem vold omtalt ved brug af det søgeord indenfor den ti-årige periode, der er søgt i.

Det er naturligvis en diskussion værd om ord som “autonome” er en slags eufemisme for venstreekstreme, så det er ikke fordi, jeg mener, at der ikke er nogen lingvistisk værdi af undersøgelsen. Mange hører sikkert “venstreekstreme”, når de hører ordet, men andre gør ikke. Min pointe er bare, at jeg ville være meget varsom med at tage undersøgelsen som udtryk for et reelt billede af, hvilket omfang omtalen af venstreorienteret vold har i medierne.

Jeg forstår ikke helt valget. Hvis det udelukkende er målet at undersøge, hvornår nogen omtales som yderligtgående, kan jeg ikke forstå hvor begrebet “salafist” er valgt som søgeterm under islamister. Det ville være helt parallelt til at vælge ordet “autonome” i gruppen venstreekstremister, som man ikke har medtaget. I det hele taget er listen over søgeord, der er anvendt, kortere for venstreekstremister end de to andre grupper, og mit bud er, at det primært skyldes, at Emil Kirkegaard ikke har fundet frem til en udtømmende liste.

Kommentar by info — 15. november 2013 @ 20:11

Mit svar samme sted:

Hej info,

Undersøgelsen har ganske rigtigt de problemer du påpeger. Det jeg gjorde var at søge på type-neutrale ord først “ekstremisme”, “ekstremist” m.fl. Derefter ledte jeg efter ofte brugte fraser som medierne bruger til at omtale den pågældende type ekstremisme. Dem noterede jeg så ned, i både højre og venstre-udgaverne (undtagen i 1 tilfælde). Jeg forsøgte at finde lignende ord for muslimsk ekstremisme, men her er valget mere en vurderingssag som du også nævner med “salafist”.

Målet var at finde historier i medierne om ekstremisme, hvilket inkluderer omtaler af de yderste fløje ved navn, for at se fordelingen. Målet var ikke at finde eufeminismer for ekstremisme på de yderste fløje. Så skulle jeg have inkluderet termer som “venstrefløjsaktivist”, “autonom”, osv.

Hvis man ser i datasættet, så kan man se at det ikke er enkelte ord som gør forskellen på højre vs. venstre-ekstremisme; det er konsistent uanset det præcise søgeterm man ser på. På den baggrund mener jeg ikke at det er et problem at man finder de samme historier flere gange eller måske har misset et par relevante søgetermer.

Mvh.
Emil